Кредит без трудов договор и поръчител - възможно ли е?

Comments · 352 Views

Получаването на кредит без трудов договор и поръчител не е прецедент в практиката на кредитирането днес. На пазара на услугите у нас функционират множество ф?

Получаването на кредит без трудов договор и поръчител не е прецедент в практиката на кредитирането днес. На пазара на услугите у нас функционират множество фирми за бързи кредити, всяка от които прилага различни условия спрямо кредитоискателите си. И докато наличието на трудов договор и поръчител са сред задължителните условия при тегленето на банков потребителски кредит, при фирмите за бързи кредити нещата далеч не стоят така.

Получаване на кредит без поръчител и трудов договор - мисията възможна

Осигуряването на бързи пари до заплата, средства за неотложен ремонт у дома или по каквато и да е друга причина днес е напълно възможно с услугата бърз кредит. Фирмите, специализирани в предоставянето на бързи кредити, прилагат различни политики по предоставянето на заеми на физически лица. В тази връзка, голяма част от тях не изискват доказване на доходи, осигуряване на поръчители и трудови договори. В комбинация с максимално опростената процедура по кандидатстване, която прилагат, днес компаниите за бързи пари се радват на голям интерес от страна на потребителите.

За сравнение, изискванията и процедурата, която прилагат познатите ни банкови институции при кредитиране, обикновено са доста тромави и са свързани с подготовката на редица документи. Като добавим и наличието на постоянен трудов договор, а в някои случаи и нуждата от осигуряването на поръчител, усвояването на банков потребителски кредит отнема най-малко между 3 и 7 работни дни. Време, което понякога нямаме, а нуждата от пари не търпи отлагане.

Защо фирмите за бързи пари са склонни да отпуснат заем без трудов договор и поръчител?

Фирмите, специализирани в предлагането на бързи пари, са наясно, че работата по трудов договор невинаги е единственият източник на доходи. В днешно време дейността на свободна практика, получаването на доходи от наем, продажби и т.н. също са немаловажни източници на доходи за потребителя. Тази алтернативна осигуреност на средства и по-високите лихви, които прилагат фирмите за бързи кредити, им позволява да си спестят изисквания като осигуряване на поръчител, доказване на доходи и наличие на трудов договор при кандидатстването за бързи пари.

В общия случай осигуряването на поръчител и наличието на трудов договор от страна на кредитоискателя представляват гарант за кредитиращата компания, че усвоените бързи пари ще бъдат върнати в цялост и в срок. Тези изисквания обаче не за задължителни при тегленето на кредит в по-малки размери, като например тегленето на пари до заплата. Този тип кредити обикновено са в размери от 100 до 500 лв. и със срок за връщане до един месец. Това са срок и размери, за които кредитиращата компания може да гарантира, посредством цената на лихвите и таксите, които прилага спрямо кредитополучателя.

Comments