Refund

Request refund


1. Политика за възстановяване на средства от потребителите на LittleNet

Прегледайте нашата политика за възстановяване и изпратете профила си за преглед, ако смятате, че ситуацията ви изисква изключение. Важно: Освен съгласно изискванията на закона, плащанията не подлежат на възстановяване, включително такси и други такси. Моля, вижте допълнителни подробности по-долу. Премиум абонаменти Продукти с плащане за действие Индивидуални курсове за обучение LittleNet Преглед на автобиографията на LittleNet Съгласно законите, приложими във вашата юрисдикция, можете да се класирате за възстановяване на суми. Например, ако използвате нашите услуги за себе си (вместо от името на бизнес):